023-023023 [email protected]

Club de Programare pentru Copii in Cluj Napoca

Club de Programare pentru Copii in Cluj Napoca

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE ȘI PROTECȚIE A  DATELOR CU CARACTER PERSONAL ALE SITE-ULUI

www.letscode.ro

Societatea Learn To Code S.R.L. cu sediul are sediul în localitatea Cluj Napoca, str. Aleea Tisa nr.12, jud. Cluj, număr de ordine în registrul comerțului J12/1518/2019, Codul de Identificare Fiscală 40929350,prelucrează date cu caracter personal în conformitate cu reglementările legale privind protecția datelor cu caracter personal.

Prezenta politică de confidențialitate vizează datele cu caracter personal ale clienților societățiiLearn To Code S.R.L.și ale celorlalți utilizatori ai acestei pagini de internet.

Monitorizarea respectării cerințelor legale în acest domeniu este asigurată de către conducerea  societății.

Date cu caracter personal”înseamnă orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau identificabilă (“persoana vizată”) colectate prin intermediul acestei pagini de internet.

1. Colectarea și procesarea datelor

Atunci cănd vizitați website-ul nostru, serverul nostru va stoca temporar fiecare acces, într-un fișier jurnal. Urmatoarele date sunt colectate și stocate pentru perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate, după care opereaza ștergerea automată:  adresa IP a computerului solicitant; ora vizitei, locul de unde ați accesat pagina, paginile vizitate, datele de detectare ale browserului și sistemul de operare utilizat; website-ul de pe care a fost inițiat accesul.

Scopulprocesării acestor date este acela de a permite utilizarea website-ului nostru. .

Letscode.ro înregistrează aceste informații pentru o perioada de timp determinată – 26 de luni. Letscode.ro folosește servicii externe de analiză a traficului, cum sunt: Google Analytics sau Yandex Metrica. Aceste date sunt folosite exclusiv de catre Letscode.ro pentru îmbunatatirea site-ului si serviciilor noastre, dar si pentru asigurarea securitatii site-ului nostru.

Îți colectăm prin formularul de contact disponibil pe site-ul nostru,( numele și prenumele,  adresa  de e-mail, vârsta copilului minor ) atunci când soliciți informații sau faci o solicitare prin intermediul site-ul nostru.De asemenea datele dumneavoastra generate de accesarea site-ului nostru, mai sunt colectate din cadrul rapoartelor traficului înregistrat pe serverul nostru ori prin intermediul cookie-urilor.

2. Utilizarea datelor tale cu caracter personal

Vom utiliza datele tale cu carcater personal pentru procesarea solicitărilor pe care le-ai efectuat, ori pentru îmbunătățirea serviciilor noastre. Transferurile de date cu caracter  personal către autorități publice, organisme publice ale statului vor fi efectuate în limitele impuse de legislația națională obligatorie .

Un transfer de date cu caracter personal în alte scopuri nu va avea loc, decat în cazul in care ne-ai transmis anterior consimțământul tău expres privind utilizarea acestora.

3. Scopurile prelucrării

Prelucrăm datele personale pentru ați furniza serviciile noastre sau pentru a te identifica prin intermediul mijloacelor de comunicare; în scop de marketing direct și publicitate pentru produsele noastre;pentru îmbunătățirea și dezvoltarea produselor și serviciilor pe care ți le oferim; în înteres legitim pentru a ne promova produsele;  în scopul evaluării gradului tău de satisfacție cu privire la serviciile noastre.

4. Temeiul juridic al prelucrărilor 

Prelucrarea datelor personale se întemeiază  întotdeauna pe solicitarea ta ca noi să-ți efectuăm un serviciu,  pe nevoia de a respecta o obligație legală, pe interesul nostru legitim ori sau, dupa caz, pe consimțămantul tău dacă ți-ai manifestat aceasta opțiune.

Avem ca temei juridic dispozițiile art.6 alin.1 lit.a,b,f ale Regulamentului (UE) 2016/679.

În măsura în care ti-ai exprimat consimțământul cu privire la o anumită prelucrare, ai dreptul de a-ți retrage consimțământul în orice moment, fără a fi afectată legalitatea prelucrării datelor tale, până la acel moment.

5. Durata prelucrării

Datele cu caracter personal sunt stocate în vederea prelucrării lor pe durata necesară atingerii scopurilor de prelucrare menționate mai sus și în conformitate cu cerințele legale.

6. Dezvăluirea datelor cu caracter personal

În contextul îndeplinirii scopurilor de prelucrare, societatea poate dezvălui datele astfel colectate către partenerii săi contractuali, către persoane împuternicite care prelucrează datele tale cu caracter personal pe seama noastră, ori către autoritățile publice centrale/ locale, în următoarele cazuri:

 • pentru administrarea, întreținerea, personalizarea și îmbunătățirea acestei pagini de internet;
 • pentru îndeplinirea unor obligații contractuale de către noi  cum ar fi servicii de relaționare cu clienții, de imprimare şi trimitere facturi etc.;
 • în situațiile în care această dezvăluire ar fi necesară pentru atribuirea de premii sau alte facilități, obținute ca urmare a participării tale la diverse concursuri cu caracter promoțional, sau alte campanii promoționale organizate de către noi;
 • în cazul unor campanii promoționale organizate de către noi împreună cu diverși parteneri contractuali;
 • pentru transmiterea de materiale cu caracter publicitar/promoțional, în condițiile și limitele prevăzute de lege;
 • atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege.

7. Transferul datelor cu caracter personal

Pentru îndeplinirea obligațiilor legale ce ne revin sau în alte scopuri legitime este posibil să transmitem datele tale personale catre autoritati publice, organe judiciare, consultanți externi sau împuterniciți către care am externalizat furnizarea anumitor servicii și alte categorii de destinatari, din România sau din afara ei sau a Uniunii Europene/Spațiului Economic European, asigurându-ne însă întotdeauna că instituim garanții adecvate pentru protejarea datelor tale (spre exemplu, clauze contractuale standard, existența unor reguli obligatorii etc).

8. Măsuri de securitate a datelor

Societatea Learn To Code  S.R.L. va aplica în utilizarea datelor tale cu caracter personal măsurile tehnice și organizatorice necesare în vederea asigurării securității acestora, protejării împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat.

Cu toate acestea, transmisia de date prin intermediul internetului nu poate fi garantata ca fiind 100% sigura, comportând unele riscuri generate de: conexiunea dvs. nesigură de wi-fi, viruși sau programe te tip troian/malware, etc. În consecință, deși luăm măsuri sporite de siguranță, pentru a va proteja informația personală, letscode.ro nu poate garanta în procent de 100% securitatea informatiilor transmise de dvs. către noi, dorind ca pe aceasta cale va aducem la cunostinta ca exista acest risc.

 9. Cookie-urile

Acest website utilizează cookie-uri, necesare pentru funcționarea site-ului și pentru a facilita stocarea și analizarea preferințelor dumneavoastră, pentru optimizarea siturilor noastre, insclusiv pentru personalizare, ori în scop de marketing.

Cookie-urile sunt fișiere mici de text stocate pe computer și de browser. Prin setarea cookie-urilor, serverul nostru web poate recunoaste browserul tău, setarile tale individuale pe paginile noastre web și, dacă este necesar, părți ale datelor de înregistrare în forma criptată, facilitând astfel utilizarea paginilor noastre și activând conectarea automata. 

Orice utilizator isi poate configura browserul să respingă fișierele cookie. Trebuie să cunoașteți faptul că unele secțiuni ale site-ului nostru nu vor putea fi vizionate normal dacă ați setat browserul să respingă cookie-urile.

Utilizatorii care nu doresc utilizarea cookie-urilor, pot folosi setarile browserului preferat pentru stergerea sau blocarea acestora sau folosirea unor plugin-uri care fac acelasi lucru:

Puteti folosi si extensii pentru browser-ul dvs. pentru a decide in mod individual ce cookie-uri acceptati sau nu – cele mai populare extensii in acest moment sunt: AdBlock Plus, Ghostery, Privacy Badger sau uBlock.

Aceste date sunt pastrate pentru perioade diferite, stabilite de acesti furnizori, dar acestea nu depasesc 48 de luni de la ultima vizita.

Mai multe informații despre cookie-uri puteți găsi pe site-ul www.allaboutcookies.orgsau www.youronlinechoices.com/ro.

10. Drepturile tale:

 • Dreptul la informare,poți solicita informații privind activitătile de prelucrare a datelor tale  personale;
 • Dreptul la rectificare, poți rectifica datele personale inexacte sau le poți completa;
 • Dreptul la ștergerea datelor(“dreptul de a fi uitat”), poți obține ștergerea datelor, în cazul în care prelucrarea acestora nu a fost legală sau în alte cazuri prevăzute de lege;
 • Dreptul la restricționarea prelucrării, poți solicita restricționarea prelucrării în cazul în care contești exactitatea datelor, precum și în alte cazuri prevăzute de lege;
 • Dreptul de opoziție, poți să te opui, în special, prelucrărilor de date care se întemeiază pe interesul  nostru legitim;
 • Dreptul la portabilitatea datelor,  poți primi, în anumite condiții, datele personale pe care ni le-ai furnizat, într-un format care poate fi citit automat sau poți solicita ca respectivele date să fie transmise altui operator;
 • Dreptul de a depune plângere,  poți depune plângere față de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
 • Dreptul de retragere a consimțământului,  în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consimțământul tău, ți-l poti retrage oricând. Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă;
 • Drepturi suplimentare aferente deciziilor automate,  poți cere și obține intervenția umană cu privire la respectiva prelucrare, iți poți exprima propriul punct de vedere cu privire la aceasta și poți contesta decizia.

11. Detalii de contact:

Îți poți exercita drepturile, individual sau prin transmiterea unei solicitări la sediul nostru din localitatea Cluj Napoca,str. Aleea Tisa nr.12, jud. Cluj, sau prin e-mail, la: [email protected]

De asemenea, ne poți suna oricând și cere mai multe detalii la numarul de telefon: 0748152614.